Reklamacja dostawy

Jeżeli Twój produkt został uszkodzony podczas transportu lub jest niezgodny z zamówieniem, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie w ciągu 48 godzin od momentu odbioru.

W emailu prosimy o przeslanie zdjęcia etykiety oraz zdjęcia uszkodzenia paczki lub produktu.

Odstąpienie od zakupu

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@onshop.pl.

Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niezmienionym. Należy go zwrócić w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu ze wszystkimi dostarczonymi elementami oraz paragonem. W przypadku braku paragonu, zwrot będzie niemożliwy.

Koszt wysyłki leży po stronie nadawcy, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Lista produktów, dla których odstąpienie od zakupu jest ograniczone lub niemożliwe:

 • Bielizny, kamizelek, koszulek - ze względów higienicznych nie można zwracać bielizny, kamizelek, koszulek;
 • Zestawy, komplety - częściowy zwrot pojedynczych produktów wchodzących w skład zestawu nie jest możliwy. Zwrotu należy dokonać całego zestawu;
 • Prezenty i gratisy - nie jest możliwe odstąpienie od zakupu produktów otrzymanych w prezencie oraz gratisie.

Reklamacja

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu pod adresem info@onshop.pl lub w formie pisemnej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz paragon. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Rękojmia

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
 • odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 • Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

2. Aby skorzystać z prawa rękojmi należy poinformować Sprzedawcę emailowo na adres info@onshop.pl, telefonicznie bądź listownie.

3. Koszty przesyłki do Sprzedawcy wynikające z reklamacji ponosi Kupujący.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

5. Towar z ujawnioną wadą może zostać wymieniony na nowy pełnowartościowy, naprawiony, Kupujący może odstąpić od zawartej umowy, bądź zażądać obniżenia ceny produktu w zależności od woli Kupującego.

Adres do zwrotów i reklamacji

Przesyłki zwrotne oraz na reklamację przyjmowane są wraz z dowodem zakupu oraz odstąpieniem od umowy/pismem reklamacyjnym pod adresem:

Agnieszka Daniel

Wiarusa 38/3

32-087 Zielonki